ΟΙ    ΕΞI  ΜΕΡΕΣ  ΤΗΣ      ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ               

                                                    

      Είπαμε πως τον χρόνο  τον  μετράμε  βάσει   της   περιστροφής  της γης περί τον εαυτό  της

και  περί τον ήλιο-έτος. Πάντως βάσει κύκλων. Η όλη δημιουργία –Παλαιά  Διαθήκη-έγινε σε 6

«μέρες» -κύκλους. Την εβδόμη ο Θεός αναπαύθηκε. Το 6ήμερο υπεστήριζαν  και  οι  Ορφικοί.

Ψάχνουμε να βρούμε την «ημέρα» αυτή, τον κύκλο  αυτό.  Υπολογίζεται ότι η Γη έχει ηλικία

4.800.000.000 χρόνια. Αρα  4.800.000.000 : 6 = 800εκ. χρόνια, ένας κύκλος. Ποιος  μπορεί να κάνει

αυτό τον κύκλο; Μα το άκρο του γαλαξία  μας,  γύρω από το κέντρο ενός υπεργαλαξία, που  και

αυτός κάνει  ένα πλήρη κύκλο  σε 4,8 δις.  χρόνια,  γύρω από το κέντρο του Σύμπαντος.  Ο ήλιος

που βρίσκεται   σχεδόν στη μέση της ακτίνας του γαλαξία μας, κάνει μια περιστροφή γύρω από

το κέντρο του σε  200 εκ χρόνια. Αλλά  και στο πλανητικό μας σύστημα, οι πλανήτες δεν  κάνουν

την περιστροφή τους  γύρω από τον ήλιο στον ίδιο χρόνο. Γι  αυτό  πιθανολογούμε ότι το άκρο

του γαλαξία μας  κάνει  μια περιστροφή σε 800  εκ χρόνια. Ο  χρόνος είναι  ανάλογος της απόστασης

από το κέντρο. Ο ήλιος απέχει  από το κέντρο  30.000 έτη φωτός. Το άκρο 50.000 . Αρα  αναλογικά

πολλαπλάσιος ο χρόνος στο άκρο  και  με  τους νόμους της γεωμετρίας, αλλά και τους νόμους Τίτιους 

και  Μπόντε. ***                        

  Στο  διάστημα των 4,8 δις. γήϊνων ετών ο ήλιος έχει κάνει   24    περιστροφές  γύρω από το κέντρο

του γαλαξία μας. Σε κάθε περιστροφή μένει περίπου 17 εκ. χρόνια σε κάθε ζώδιο,  που είναι έξω και

πολύ μακρύτερα   από το γαλαξία μας. Τώρα λένε  οι    αστρολόγοι   ο βρίσκεται στο ζώδιο του Υδροχόου

σε σχέση με  το κέντρο του  γαλαξία.

  

  

  ΦΥΣΙΚΗ   ΑΠΟΨΗ                                                                          ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ

 

                                                      ΗΜΕΡΑ     ΠΡΩΤΗ

 

Πριν  4,8 δις. χρόνια.                                                                  Και είπε ο  Θεός: «γεννηθήτω φως».

Γίνεται η έκρηξη του  σούπερ νόβα                                         Και έγινε φως. Η έκρηξη του σούπερ

από τον οποίο γεννήθηκε το πλανη-                                          νόβα. Ο συλλογισμός πρέπει να ευστα

τικό μας σύστημα- μέσα στο γαλα-                                           θεί, γιατί αλλιώς ποιος υπήρχε να

ξία μας. Από  τα αέρια -διαστρική ύλη                                     ακούσει το Θεό. Ενώ αν ο Θεός 

αρχίζει να σχηματίζεται το πλανητικό                                      είναι δύναμη  που διέπει το σύνολο

μας σύστημα. Αδιαμόρφωτο αρχίζει                                         ύλης και  ενέργειας,  τότε  είναι

να περιστρέφεται.                                                                        εύκολο να διανοηθεί κανείς  τι είπε

                                                                                                       ο Θεός , την μακρινή  εκείνη εποχή,

                                                                                                       που τα πάντα ήταν ρευστά  και μόνο

                                                                                                       οργανικά διαλύματα υπήρχαν.

***Οι νόμοι σχέσης αποστάσεων πλανητών από τον Ηλιο.

το έτος  στη  ΓΗ   ΈΧΕΙ 11 ΗΜΕΡΝΎΚΤΙΑ.

 

 

                                                    ΗΜΕΡΑ      ΔΕΥΤΕΡΗ

 

 το έτος  στη  ΓΗ   ΈΧΕΙ 20 ΗΜΕΡΝΎΚΤΙΑ.

 

Πριν 4 δισεκατομμύρια  χρόνια                             Ο  Θεός  έφτιαξε το  στερέωμα

ο  Γαλαξίας  κλείνει έναν  κύκλο                            τα αστέρια, τον ήλιο, τη σελήνη.

περιστροφής  γύρω από το κέντρο

του Υπεργαλαξία. Αρχίζει να διαμορ-

φώνεται  το πλανητικό μας σύστημα.

Ο ήλιος περιστρέφεται  ταχύτατα

γύρω από τον εαυτό του, σε 3 ώρες

-σήμερα , 2000,κάνει 27  ημέρες, και

δεν φωτίζει το ίδιο: μόλις «ανάβει».

Εχει  όμως ισχυρότατο μαγνητικό

πεδίο, πιο ισχυρό   από σήμερα.

Αρχίζει  να διαμορφώνει τους πλανήτες

που είναι ακίνητοι. Το ίδιο και η Γη.

    Στη  μακρινή αυτή  εποχή, ανευρί-

σκονται  διαλύματα οργανικών ουσιών,

ζώντα λευκώματα:

           ΑΖΩΪΚΟΣ ΑΙΩΝ

    Η  Γη είναι  ρευστή, διάπυρη. Αρχίζει

να γυρίζει με μεγάλη ταχύτητα. Πιθανότατα

από τη μια  πλευρά της- του Ειρηνικού

Ωκεανού- φεύγει ένα τεράστιο κομμάτι,

που δημιουργεί  τη  ΣΕΛΗΝΗ. Δημιουργούνται

λοιπόν  ο ΑΔΑΜ – γήϊνος  και από την πλευρά του

η ΕΥΑ = ΣΕΛΗΝΗ όπως τους "θέλει" η Παλαιά Διαθήκη.

 

 

                                                      ΗΜΕΡΑ    ΤΡΙΤΗ

το έτος  στη  ΓΗ   ΈΧΕΙ 47 ΗΜΕΡΝΎΚΤΙΑ.

 

Πριν 3,2   δισεκ. Χρόνια:                                                    Ο Θεός δημιουργεί  την

Η διάπυρη Γη, δημιουργεί  υδρατμούς.                            ξηρά και τη  θάλασσα.

Το υδρογόνο  υπάρχει  σαν πρώτο στοιχείο

Εξελίσσεται σε άλλα  στοιχεία  και φθάνουμε

στο οξυγόνο: από την ένωσή τους  δημιουρ-

γείται νερό. Σιγά-σιγά η Γη ψύχεται  εξωτερικά.

Ο  φλοιός στερεοποιείται. Ολες οι Ηπειροι είναι

ενωμένες  σαν Παγγαία. Ότι νερό υπάρχει μαζεύ-

εται στη μια βαθύτερη πλευρά. Αρχίζει ο κύκλος

του νερού  που συνεχώς αυξάνεται. Η βαρύτητα

της γης είναι  μικρή. Η Σελήνη  είναι  πολύ κοντά

και δημιουργεί μεγάλες παλίρροιες . Η ατμόσφαιρα

της Γης αποτελείται  από  μεθάνιο, αμμωνία,

υδρατμούς  ( τέτοια  στοιχεία   έχουν   σήμερα

ο Κρόνος, ο Ουρανός,   ο  Ποσειδώνας). Αλλά  αυτά

είναι τα κύρια  συστατικά  των αμινοξέων, συστατικών

των πρωτεϊνών  που αποτελούν  τη βάση της ζωής.

Οζον δεν υπάρχει. Οι  υπεριώδεις  ακτίνες πέφτουν

φονικές. Ζωή μπορεί να δημιουργηθεί μόνο μέσα

στο νερό που προστατεύει.

     Η παρουσία της Σελήνης βοηθάει στη δημιουργία

της ζωής, όπως κάθε θηλυκό  ον.

 

                                                                                                                                   

                                                     ΗΜΕΡΑ    ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 το έτος  στη  ΓΗ   ΈΧΕΙ 124 ΗΜΕΡΝΎΚΤΙΑ.

 

2,4  δισεκ. χρόνια  πριν:                                                     ΗΛΙΟΣ- ΣΕΛΗΝΗ

Ο ήλιος  λειτουργεί  σαν αντιδραστήρας                          Αρχή ζωής

αρμονικότερα τώρα.  Η Γη αρχίζει  να

γυρίζει  πιο αργά. Είναι πια διακριτή η

ημέρα  από τη νύχτα. Από το ρυθμικό

πλέον, φωτισμό, ευνοείται η ζωή.

Από τη λάσπη- και τα απαραίτητα αμινοξέα-

δημιουργείται   το πρώτο κύτταρο. Και

έχουμε τον ΑΔΑΜ-γήϊνο. Το κύτταρο

αυτό διχοτομείται-έτσι  γίνεται  και

σήμερα κατά  τον πολλαπλασιασμό των

κυττάρων- και από την πλευρά  του

Αδάμ, έχουμε την Εύα- ή την Πανδώρα.

Αδάμ  και Εύα, είναι αντιπροσωπευτικοί

της Γης και της Σελήνης, που σήμερα

τόσο  επηρεάζει  τις γυναίκες.

       Οι ακτινοβολίες  του Σύμπαντος

είναι η πνοή  που εμφύσησε ο Θεός.

Που και με τη λογική  αυτή  είναι

υπαρκτός.

            Η   ζωή στη  Γη  εξελίσσεται

συνεχώς έτσι  όπως την ανακαλύπτει

η επιστήμη  σήμερα.

           Η Γη   χρειάζεται 120 ημέρες  για                      Το  κύτταρο  μοιάζει με

μια περιστροφή  γύρω από τον ήλιο.Η ημέρα            το Σύμπαν ή  ένα Γαλαξία.

πρέπει  νάχει    72 ώρες. Αλλά κινείται

όλο  και πιο γρήγορα. Οζον δεν υπάρχει.

 

   

 

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ   ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ  -Σχηματισμός  Βουνών

 Αρχαιζωϊκός   Αιών

 

                                                     ΗΜΕΡΑ   ΠΕΜΠΤΗ

 

 το έτος  στη  ΓΗ   ΈΧΕΙ 370   ΗΜΕΡΝΎΚΤΙΑ.

 

1,6  δισεκ. χρόνια πριν:                                                               Φυτά  και ζώα

Η εξέλιξη της ζωής  συνεχίζεται.

Δημιουργούνται  τα φυτά και τα ζώα.

Η ζωή δημιουργείται  ακτινο-κυκλικά

πάνω στη Γη, εξ αιτίας  του    τρόπου

πρόσπτωσης  των ακτινοβολιών πάνω

στην  Παγγαία, και με βάση  τον κύκλο

που διαγράφει ο ήλιος  γύρω από τον

Ισημερινό της Γης,  από τον τροπικό

του Αιγόκερω, ως  τον     τροπικό

του Καρκίνου (βλέπε στη συνέχεια κεφά

λαιο  περί φάσματος –φυλών).

              Το όζον είναι λιγοστό ακόμη. Οι

υπεριώδεις ακτινοβολίες  πέφτουν ακόμη

φονικές όπως σε άλλους πλανήτες που δεν

έχουν όζον.

              ΗΩΖΩΪΚΟΣ ΑΙΩΝ

              Προκάμβριος  περίοδος

 

 

 

                                                      ΗΜΕΡΑ    ΕΚΤΗ

 

το έτος  στη  ΓΗ   ΈΧΕΙ    247  ΗΜΕΡΝΎΚΤΙΑ.

 

 

800 εκατ. χρόνια πριν. Η Γη κινείται περί τον εαυτό της ταχύτερα. Το έτος   έχει 247  ημέρες. Αρχίζουν να δημιουργούνται   οι κλάδοι εκείνοι των φυτών και των ζώων  που θα οδηγήσουν στον άνθρωπο.  Ο οποίος θα εμφανισθεί   στο τέλος της «έκτης ημέρας». Κάποια  εκατομμύρια χρόνια  πριν  από σήμερα: την τεταρτογενή περίοδο  όπως  την χαρακτηρίζουν  οι  γεωλόγοι.  Και  αφού  η  Παγγαία  έχει    ανοίξει σε  Ηπείρους,  που έχουν πάρει τις σημερινές τους θέσεις.

          Πριν 600  εκ χρόνια το  έτος έχει  424 ημέρες, η γη κινείται ακόμη γρήγορα αλλά  η ταχύτητά της συνεχώς μειώνεται.   420  εκ χρόνια πριν,  έναρξη  δημιουργίας  όζοντος. Η  ζωή  αρχίζει να  βγαίνει στη στεριά.  230 εκατομ. χρόνια πριν το έτος έχει 380 ημέρες. Σταματούν  οι μεγάλες γεωλογικές  ανακατατάξεις.   

                           Κρητιδική περίοδος:135 εκ χρόνια  πριν το έτος έχει  370 ημέρες.

Εμφανίζονται οι δεινόσαυροι, από  τους οποίους κατάγεται   ο άνθρωπος. Γιαυτό  δεινόσαυροι  και άνθρωποι  δεν θα συναντηθούν  ποτέ.

       1 εκατ. χρόνια πριν   ο άνθρωπος έχει   διαμορφωθεί, το έτος έχει 365  ήμερες όπως και σήμερα.  Αλλά  η  Γη  συνεχίζει  να αργοπορεί.2017   Ανακαλύφθηκαν  στην  Κρήτη    αποτυπώματα   πελμάτων   ανθρωποειδών   5.7  εκ.  χρόνων   πριν

 

   

 

   Με τις  συνεχείς μεταλλάξεις  των ειδών – και ανάλογα  με τις ακτινοβολίες   και τη θέση   που βρίσκονταν  το πλανητικό   μας σύστημα και η Γη   μέσα στο Σύμπαν -  φθάσαμε στον άνθρωπο   και τα σημερινά   είδη  ζώων  και  φυτών. Να σημειωθεί   ότι οι μεταλλάξεις συνεχίζονται,  ορισμένα είδη χάνονται  και δημιουργούνται νέα.

 

 

                                                                      Κοπυράϊτ:  ΒΑΣΙΛΗΣ  Π.   ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ

                                                                             Δημοσιογράφος- ερευνητής

 

© KOUTOUZIS.GR  Αναδημοσίευση  επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή  www.koutouzis.gr .

 

Αρχή σελίδας

 

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ