ΚΤΙΡΙΑ   ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ   ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΜΝΗΜΕΙΑ
                                 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ   ΤΟΥ  ΥΠΕΧΩΔΕ

 

 

      Από  το Υπουργείο  Πολιτισμού, με διάφορες αποφάσεις, έχουν  χαρακτηριστεί  ως διατηρητέα

ιστορικά μνημεία  τα ακόλουθα κτίρια: ( Μερικά  αναφέρονται  και στη γενική σελίδα  ΜΝΗΜΕΙΑ):

 

  1902  2002

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΟΡΟΥ (Συγγρού)-Ι. Παπαδοπούλου 76.Ιστορικό διατηρητέο μνημείο. (Απόφαση 1808/28998/10-7-86   ΦΕΚ 662/Β/2-10-86).

 

Βίλλα  ΓΑΛΗΝΗ. Εργο τέχνης. ( ΥΠΠΟ/ΥΔ/1795/29326/9-7-86 ΦΕΚ 606/Β/23-9-86 )

 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ιδιοκτ. Δήμου Πόρου - Αη Γιώργης. Ιστορικό διατηρητέο μνημείο ( Απόφαση  1800/28112/4-7-86 ΦΕΚ  551/Β/12-8-86 )

 

2002

ΚΤΙΡΙΟ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ  Πόρου, Δημ. Δουζίνα  68. Ιδιοκτησία από  το καλοκαίρι του 2004   Μ και Κ Κοκκάλα - πρώην Εθνικής Τράπεζας.  Εργο τέχνης.  Εχει αξιόλογες  τοιχογραφίες.  Ομως η απόφαση αναφέρει λανθασμένα  τα στοιχεία  και  τους λόγους κατασκευής.

 

 (Απόφαση 1022/14771/28-4-86  ΦΕΚ /Β/339/15-5-86 )

     Οπως αναφέρει  η ανωτέρω απόφαση του υπουργείου  Πολιτισμού, που το χαρακτηρίζει  «ως έργο τέχνης" χρειάζεται  ειδική κρατική προστασία  σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 1469/50  και πρέπει  να τύχει  ειδικής φροντίδας.

      Αναφερόμενη  η εν λόγω  απόφαση στο κτίριο  τονίζει   «ότι είναι από τα   πιο αξιολογότερα και πιο  ενδιαφέροντα  για την αρχιτεκτονική και τη μορφολογία του  κτίρια  του οικισμού,  από  λαξευτή και ημιλαξευτή  λιθοδομή, κοσμείται δε με νεοκλασικά στοιχεία. Η είσοδος τονίζεται  με τη δημιουργία μιας κατακόρυφης  ζώνης  που τρέχει σε όλο το ύψος του κτιρίου και καταλήγει στο επίσης κεντρικά τοποθετημένο δώμα με τη δίρριχτη στέγη. Τα μαρμάρινα  μπαλκόνια στηρίζονται σε μαρμάρινα φουρούτια και φέρουν περίτεχνα χυτοσίδηρα κιγκλιδώματα.

   » Γεισίποδες, γείσα, κορνιζώματα που περιβάλλουν τα ανοίγματα, γωνιακοί ψευδοκεσσοί, και ένας εξαιρετικά προσεγμένος  τοίχος  που ορίζει  το προκήπιο, τονίζουν την αισθητική ποιότητα του κτιρίου και με το συνδυασμό τους με τα υπόλοιπα  στοιχεία, του προσδίδουν το χαρακτήρα του έργου τέχνης».

 

   1980

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ Πόρου. Δωρεά οικογένειας  Κορυζή. Δ. Δουζίνα 42. Ιστορικό διατηρητέο μνημείο. ( Απόφαση  1801/29325/14-7-86 ΦΕΚ 614/Β/23-9-86 ).

  2002

***  Κτίριο  Δεϊμέζη-Καρρά.  Εργο τέχνης (Απόφαση  1793/2626590/14-7-86  ΦΕΚ 662/Β/2-10-86).

 

  2002

*** Ιδιοκτησία  Ι.Γρίβα  - Εμπορικό - Αη Γιώργης. Εργο τέχνης. Εχει υπέροχο ταβάνι, διατηρητέο(Απόφαση  1806/28997/10-7-86  ΦΕΚ 609/Β/23-9-86 )

 

  1985

***  Ιδιοκτησία  Κανελλόπουλου  όπου στεγαζόταν η ΔΕΗ. Εργο Τέχνης. Εχει υπέροχο ταβάνι, διατηρητέο. Κωστελένου 8. ( Απόφαση  1809/29324/14-7-86  ΦΕΚ 606/Β/23-9-86 )

 

*** Ιδιοκτησία Δροσινού  με τον περιβάλλοντα χώρο και τα προσκτίσματα που υπάρχουν στο οικόπεδο. ( Εργο τέχνης.Απόφαση 156/2447/11-3-87  ΦΕΚ  268/Β/29-5-87 ).

 

*** Ιδιοκτησία  Ρεβεζίκα, Πλατεία Μητροπόλεως 1. Εργο τέχνης. ( Απόφαση 1779/28804/7-7-86   ΦΕΚ 754/Β/31-10-86).

 

*** Ιδιοκτησία Ταγκαλάκη με τον περιβάλλοντα  χώρο. Εργο τέχνης. Ι.Παπαδοπούλου 80. (Απόφαση  1796/28999/10-7-86   ΦΕΚ  662/Β/2-10-86).

 

*** Ιδιοκτησία  Σπύρτζη –πρώην Γεωργίου Μιχαήλου – με τον περιβάλλοντα χώρο.(Ι. Παπαδοπούλου  72). Εργο Τέχνης. (Απόφαση  1805/28110/4-7-86 ΦΕΚ   606/Β/2-10-86).

 

*** Ιδιοκτησία Σαμπάνη με τον περιβάλλοντα χώρο. Εργο τέχνης. ( Απόφαση 1798/29327/11-7-86  ΦΕΚ 606/Β/23-9-86).

 

*** Ιδιοκτησία Κυριακού.Πλατεία Μητροπόλεως. Εργο τέχνης.  ( Απόφαση 1799/29671/17-7-86  ΦΕΚ 613/Β/23-9-86 )

 

*** Ιδιοκτησία Τζάννη.  Μητροπόλεως 13 Ιστορικό διατηρητέο μνημείο.  ( Απόφαση  1803/28111/4-7-86 ΦΕΚ 550/Β/12-8-86 )

 

*** Ιδιοκτησία Συριόπουλου. Ιστορικό διατηρητέο μνημείο. (Απόφαση  1802/29328/1-7-86   ΦΕΚ  614/Β/23-9-86 ).

   

*** Ιδοκτησία Κανελλάκη –Καρβουνάκη με τον περιβάλλοντα χώρο. (υπό χαρακτηρισμό). Πρόκειται  για το Κυβερνείο  του Ιω. Καποδίστρια.  Βλέπε περισσότερα

 

***  Το παλιό εργοστάσιο της  Ηλεκτρικής

 ****  Επισημαίνεται  ότι σύμφωνα με το Νόμο 3028/2002   σε όλα τα νεώτερα κτήρια των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών δεν επιτρέπεται η κατεδάφισή τους ή η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας μας ακόμα και αν αυτά δεν έχουν χαρακτηριστεί μνημεία.

      

 

   Γενικά  για  τα  παραλιακά κτίρια  του Πόρου  βλέπε  και    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 

   Ανωτέρω  τα διατηρητέα, 7 Ταγκαλάκη, 8  Δροσινού,   9 Δημοτικό Σχολείο Συγγρού, 10  Σπύρτζη, 11 Σαμπάνη.

 

 

© ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ- KOUTOUZIS.GR  Αναδημοσίευση  επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή  www.koutouzis.gr .

 

Αρχή σελίδας

 

 

   ΚΕΝΤΡΙΚΗ   ΣΕΛΙΔΑ