ΤΑ   ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ   ΤΟΥ  ΥΠΕΧΩΔΕ                                                                                          

   Με  απόφαση  του  υπουργείου   Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων ( Αριθ. 75164/4348/21-6-93  ΦΕΚ  889 Δ /93), εξήντα ένα (61) κτίρια του Πόρου  ( Σφαιρίας) που παρουσίαζαν αρχιτεκτονικό,   αλλά και γραφικό  ενδιαφέρον,  και  προσδίδουν  ιδιαίτερο  χρώμα  στο  νησί του  Πόρου,  έχουν χαρακτηριστεί  διατηρητέα  και έχουν   θεσπιστεί ειδικοί όροι  και περιορισμοί δόμησης.

       Διατηρητέο  έχει κριθεί το κατά περίπτωση  αρχικό κτίριο καθώς και τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου (μάντρες, αυλόθυρες, φούρνοι, κρήνες, βοτσαλωτά δάπεδα κλπ.) όπως και οι εναρμονιζόμενες  με αυτό μεταγενέστερες προσθήκες , όχι όμως και τα πάσης φύσεως  καθ ύψος ή κατ επέκταση  υπάρχοντα προσκτίσματα που αλλοιώνουν  το αρχικό κτίριο.

      Οι όροι  αυτοί είναι επί  πλέον  των όσων ισχύουν   για  την  ανακατασκευή  ή ανέγερση άλλων οικοδομών, που αποβλέπουν  στο να διατηρηθεί  το  ιδιαίτερο γραφικό χρώμα του  νησιού.(υποχρεωτική κεραμοσκεπή, ξύλινα κουφώματα κλπ).

       Δυστυχώς  για  τα κτίρια  αυτά δεν έχουμε ονόματα ιδιοκτητών άλλωστε οι ιδιοκτήτες αλλάζουν . Μπορεί, όμως , κάποιος που γνωρίζει την περιοχή  να τα εντοπίσει, αν  και με την παρατήρηση  του χάρτη,  μπορεί καθείς να διαπιστώσει ότι η   προστασία  του τοπικού  χρώματος είναι διάσπαρτη, κυρίως στην παραλία της Σφαιρίας.

                                                         Από  Πούντα  προς  Αγορά

                                                     Από    Αγορά   ως  προτομή   Καποδίστρια

                                                          Από  ΟΤΕ  ως το Προγυμναστήριο

 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ- KOUTOUZIS.GR Αναδημοσίευση  επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή  www.koutouzis.gr .

 

    ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ