ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  

    ΤΣΑΜΑΔΟΥ,  ΓΚΙΚΑ,  ΓΙΟΥΡΝΤΗ,  ΓΡΙΒΑ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ, 

 

                                     Γκίκας Γκίκας 1770

                                                Ι

          Τσαμαδός Δημήτριος              Γκίκας Θεόδωρος +Ελένη Κοκκίνη

           Ι                 Ι                 Ι                  Ι

         Τσαμαδού       Ελένη Τσαμαδού + Νικόλαος Γκίκας      Γκίκας Γκίκας

         + Δημήτριος Γιουρντής      .       Ι     Ι      Ι

         Ι                           Ι    Βασιλική   Ελένη   Θεόδωρος

     Μανώλης               Λάζαρος 1810 +                   Ι

                             Τομπάζη  Χρυσίνα               Ελένη

                                    Ι

                        Πετρούλα,      Ξανθή,        Παρασκευή

                    + Α Βουζάκης  Ν. Δεληγιώργης  Α. Παπαδιαμαντόπουλος

 

 

 

                                           Ι

        Τσαμαδού  Ξανθή + Τομπάζης Ιωάννης (1814 -1870)

 

 

                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΡΙΒΑΣ            .

                                    Ι                        Ι

        Τσαμαδού Λούλα  +  Γιάννης Γρίβας  + 1998        Ελευθέριος

           Ι                              Ι

        Γρίβα Νέλλη +                 Δημήτρης  +

        Δημ. Κυριακάκης               Τιτίκα Σαράτση

 

 

                        Μπουντούρης Βασίλειος 1775-1851 + Αγγελική  Κριεζή

                                           Ι

         Τσαμαδός  Μιχαήλ + Μαρούσα  Μπουντούρη

 

 

         Μπουντούρης Βασίλειος  1932 + Ζανίν 

                                        Ι

         Τσαμαδός  Ιωάννης + Δάφνη  Μπουντούρη  1980 Υδρα

 

 

 Οποιος έχει  στοιχεία ας μας συμπληρώσει.

 

 

 

Επιστροφή