ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ  ΑΠΟ ΤΟΝ  ΟΘΩΝΑ

            Με  το υπ   αριθ   95  διάταγμα  του  Οθωνα, απενεμήθη, στις   28  Απριλίου  1844,   αργυρό     αριστείο, για την προσφορά  τους  στους αγώνες του Εθνους  για την απελευθέρωσή του από τον Τουρκικό ζυγό, τα χρόνια 1821-1829,  στους κάτωθι Ποριώτες :

      Αντώνιον Ι. Κιζάνην,  Λεονάρδο  Σ.Κριεζή,   Γεώργιο Πάνου Καλή, Σπυρίδωνα  Α. Μάνεση, Ιωάννη Καρά, Σταμάτη Κριεζή, Παναγιώτη  Σταλαπάτα, Χατζή Χούθη,  Μάνθο Γ.Δουζίνα, Σταύρο Ι. Μεθενίτη, Κυριάκο Καραδήμα, Ευστάθιο Δουζίνα, Δαμιανό Χ. Πιπίνο, Νικόλαον  Καράτσην, Νικόλαον Σπαλιέρην, Δημήτριον Τρατολόν, Γεώργιον Ι. Κιζάνην, Αλέξανδρο Δουζίνα, Ιωάννην Κολοκούβαρον, Πέτρο Πρωτόπαππα, Αναστάσιον Α. Οικονόμου, Κυριάκο Βατικιώτη, και  Κυριακούλη Γ. Δουζίνα.

        Αργυρό                  Χαλκούν

Ιδρύθηκαν με το από 20-5-1834 ΒΔ που επικυρώθηκε με το Η ψήφισμα της Εθνικής Συνέλευσης της 3ης Σεπτεμβρίου 1843.

    Εξ άλλου καταρτίστηκε  πίνακας των  πληρεξουσίων Πόρου  που εδικαιούντο  χαλκούν εθνόσημον  και είναι οι  ακόλουθοι:

   Δημήτριος Μπούντης, Σταμάτιος Δ.Κουμπής, Κωνσταντίνος Στρώσης, Σπύρος Τρατολός, Γεώργιος Τρaτολός, Δημ. Μπακάλης, Γεώργιος Μπουκάκης, Γεώργιος Τιρός, Κυρ. Αθ. Οικονόμου, Σπυρίδων Α. Κιζάνης, Νικόλαος Νταλάκος, Ιωάννης Κιζάνης, Αναγ. Κιζάνης, Αντώνιος Πανάγου, Σταμάτιος Μπορτολής, Θεοδ. Πιπίνος, Νικόλαος Μπιτούνης, Δημ. Τούλης, Δημ. Αντωνίδης, Θεοδ. Γκιωνάκης, Νικολ. Χρουσίνης, Ιωάννης Πέτρου, Κυριάκος Ρούσης, Μιχαήλ Α. Κοσμάς, Ιωάννης Μπελαβλίκης, Γεώργιος Τσιριγώτης,Δημ Κυθρής, Δημ. Στ. Γιώργης, Γιάννης Καλαφάτης, Θεοδ. Καλής, Σταμ. Αράπης, Αναγ. Τιρός, Πετρος Περαμανήλης, Αθ. Νικοκύρθης, Σταμ. Μπισπίκος, Ιωάννης Γ. Δουζίνας, Πάνος Γιαννάκος, Γεώργιος Πιπίνος, Ιωάννης Χ. Χούθης, Ευστ. Σαρής, Αντώνιος Σέρφος, Αντων. Κ. Κιζάνης, Θεόδ. Κιζάνης, Ανδ. Εμ. Γκούμας, Δημ. Α. Μεθενίτης, Γεωρ.Β. Πιπίνος, Πάνος Μπακάλης, Δημ. Λόζος, Ανδ.Στ. Παλιός, Ιωαν. Πετρονάκης, Ανδ. Κιμίνου, Δημ. Μπανάσης, Φραγκίσκος Παπαφρατζέσκου, Νικ. Σαρής, Γεώργιος Γκιούρτης  και Κων.Δ. Δουζίνας.

   ΣΗΜ: Το διάταγμα και τα λοιπά έγγραφα  βρίσκονται  στο Γενικό Αρχείο  του Κράτους. Αντίγραφά  τους  μας παραχωρήθηκαν  ευγενώς από τον κ. Νίκο Ιω. Κιζάνη.

  ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ- KOUTOUZIS.GR   Αναδημοσίευση  επιτρέπεται μόνο με αναφορά

στην πηγή  www.koutouzis.gr .

 

Αρχή σελίδας