ΚΙΖΑΝΗΣ

*  Θεόδωρος,  βουλευτής Τροιζηνίας  επί Οθωνος  κατά  τα έτη   1844 - 1845.

            Με  το υπ   αριθ   95  διάταγμα  του  Οθωνα, απενεμήθη, στις   28  Απριλίου  1844,   αργυρό     αριστείο, για την προσφορά  τους  στους αγώνες του Εθνους  για την απελευθέρωσή του από τον Τουρκικό ζυγό, τα χρόνια 1821-1829,  στους κάτωθι  :

      Αντώνιον Ι. Κιζάνην  και   Γεώργιον Ι. Κιζάνην,  

    Εξ άλλου καταρτίστηκε  πίνακας των  πληρεξουσίων Πόρου  που εδικαιούντο  χαλκούν εθνόσημον  μεταξύ των οποίων  και  οι  ακόλουθοι:

  Σπυρίδων Α. Κιζάνης,  Ιωάννης  Κιζάνης, Αναγ. Κιζάνης,  Αντων. Κ. Κιζάνης, Θεόδ.  Κιζάνης,   

              Άλλες προσωπικότητες:

* Αντώνιος,  γερουσιαστής τα χρόνια  1844-1847, και  βουλευτής  Τροιζηνίας τα έτη 1850- 1856.                 

Θεόδωρος του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στον Πόρο  το 1888.Υπολογιστής,αρχικά, στο   Π.Ν.  μετατάχθηκε  στο Λιμενικό Σώμα, κι έφθασε μέχρι το βαθμό  του  πλοιάρχου. Εξελέγη βουλευτής Υδρας (1932,1933),Πειραιώς και Νήσων(1936,1946,και 1950).Από 7-9-1947   μέχρι τέλους του 1950, διετέλεσε  υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΙΖΑΝΗΣ

                                            1844-1845

 

                            ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΙΖΑΝΗΣ                         .

                                 │                                                      │

                            Αντώνιος                         Γεώργιος

 

 

                            ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΙΖΑΝΗΣ  Βουλευτής γερουσιαστής 1844-1856  

 

 

                                     ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                              

                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΚΙΖΑΝΗΣ

                1988 -  1947 -1950  Υπουργός Ναυτιλίας

 

 

1860      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΚΙΖΑΝΗΣ;

                                            

       .                               ΙΩΑΝΝΗΣ    ΚΙΖΑΝΗΣ                         .

                                                       │                                                          │           │  

     Αναστάσιος   Χρήστος     Νικόλαος  Γεώργιος      Κώστας  Αλέξανδρος      Πόπη   

       

 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ- KOUTOUZIS.GR  Αναδημοσίευση  επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή  www.koutouzis.gr .

 

 Επιστροφή