ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ,      ΚΑΛΗΣ

 

 

        Ως αγωνιστές του 21,  αναφέρονται   οι Γεώργιος Καραδήμας  και  Αντώνιος Κιζάνης  συγγενείς   του Μέξη, οι οποίοι  τιμήθηκαν  με μετάλλιο από τον Οθωνα (Κυριάκος  Καραδήμας).   Αναφέρεται ότι ο  Καραδήμας  είχε  πολεμικό  πλοίο, που έδρασε στον Αγώνα.  Σ αυτό το γεγονός αποδίδεται  και η ανεύρεση 5 κανονιών του 21, μπροστά  στο σπίτι Κιζάνη-Καραδήμα (χτίστηκε το 1854)  στην Πούντα, κατά την εκσκαφή  της παραλίας. Από  αυτά τα κανόνια  έχουν   τοποθετηθεί  δύο   στην  προτομή  του  Καποδίστρια, μπροστά στο Γυμνάσιο, ενώ άλλα έγιναν  δέστρες  πλοίων.

 

Ιωάννης Καραδήμας

        Ι

  Κυριάκος 1778 + Κατίνα Μαμάτουλη

        Ι

Διαμαντούλα 1831 + Ιωάννης Οικονόμου

 

 

                            Δημήτριος Βούλγαρης + Μπήλιω Κοτρώνη

                                    Ι

  Καραδήμας Πέτρος + Κωνσταντίνα Βούλγαρη(+1971)

  Ι               Ι          Ι         Ι            Ι

Παναγιώτα  Θεοδώρα Μπήλιω  Γεράσιμος  Δημήτριος + Κόνι Σίμσον       

             Σηφαλάκη                     Ι                        Ι

                                           Κόνι                    Πέτρος

 

ΚΑΛΗΣ

 

    Απογραφή  του  1823  ο ΠΑΝΟΣ Σ. ΚΑΛΗΣ  διέθεσε  11.400 γρόσια.

   Με  το υπ   αριθ   95  διάταγμα  του  Οθωνα, απενεμήθη, στις   28  Απριλίου  1844,   αργυρό     αριστείο   στον Γεώργιο Πάνου Καλή, και  χαλκούν εθνόσημον,  Θεοδ. Καλής,

          

    Σ

    I

ΠΑΝΟΣ Σ. ΚΑΛΗΣ 

  

     Οποιος έχει στοιχεία ας μας ενημερώσει

 

 

Επιστροφή