Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΑΛΛΑΖΕΙ  ΣΧΗΜΑ

Η Πελοπόννησος…ταξιδεύει

προς   την   Ιταλία!

                 ΕΝΩ Η ΚΡΗΤΗ ΠΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΟΤΙΑ!

             Του Βασίλη Κουτουζή

                Δημοσιογράφου-Ερευνητή

 

     Ναι! Είναι γεγονός! Η Ελ­λάδα αλλάζει σχήμα, αλλάζει μορφή. 'Οσο γίνονται σεισμοί, αυτό επιβεβαιώνεται. Γιατί οι σεισμοί προκα­λούνται από τη μετακίνηση των γεωλογικών πλακών, η οποία οδηγεί στη συγκέ­ντρωση ενέργειας, που τελι­κά ξεσπάει μ' ένα σεισμό.

      Η νοτιοδυτική Πελοπόν­νησος «ταξιδεύει» προς την Ιταλία, και η Ιταλία έρχεται προς την Πελοπόννησο. Η Κρήτη απομακρύνεται προς το Νότο!

      Με το σεισμό  της 8ης Ιανουαρίου  2006, 6,9 ρίχτερ, που  έγινε   στη θαλάσσια περιοχή  ανάμεσα Κρήτης - Κυθήρων, η Αφρική ήρθε  σχεδόν ένα μέτρο  πιο κοντά στην Κρήτη.

 

                 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΗΠΕΙΡΩΝ

 

    Οι κινήσεις αυτές γίνονται στα πλαίσια της ευρύτερης μετακίνησης των ηπείρων. 'Οπως είναι γνωστό, πριν 200 εκατομμύρια χρόνια, όλες οι ήπειροι ήταν ενωμέ­νες μεταξύ τους. Η Βόρεια Αμερική ακουμπούσε στην Ευρασία και η Νότια στην Αφρική. Τότε είχαμε την Παγγαία.

     Σιγά- σιγά, με την πάροδο των αιώνων, οι ήπειροι «άνοιξαν» κι έφτασαν στη σημερινή τους θέση. Δε θα μείνουν, όμως, εκεί, αφού ταξιδεύουν συνεχώς. Ανάμε­σα σε άλλες γεωλογικές αλ­λαγές, η Βόρεια Αμερική θα χωρίσει από τη Νότια και η Μεσόγειος Θάλασσα θα μι­κρύνει. Αυτό θα είναι γεγο­νός, αλλά... μετά 50 εκατομ­μύρια χρόνια.

 

   

 

Αριστερά, οι ήπειροι πριν από 150 εκατ. χρόνια, όταν η Βόρεια Αμερική ακουμπούσε στην Ευρώπη και η Νότια Αμερική στην Αφρική (Παγγαία). Δεξιά, οι ήπειροι μετά από 50 εκατ. χρόνια: Η Βόρεια Αμερική θα χωριστεί από τη Νότια και η Μεσόγειος Θα μικρύνει.

 

                        ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 

    Αυτές οι αλλαγές δε θα γίνουν απότομα. Γίνονται καθημερινά εξαιτίας των ελ­κτικών δυνάμεων τον Σύ­μπαντος, και μοιάζει να έχουν επίκεντρο εκδήλωσής τους το μεσογειακό χώρο, όπου έγιναν ως τώρα οι με­γαλύτερες γεωλογικές μετα­βολές, εξαφανίστηκαν πρώ­τα τα προϊστορικά θηρία και ζώα (ελέφαντες, λιοντάρια κλπ.) και άνθισε ο πολιτι­σμός που φώτισε τον υπόλοι­πο κόσμο.

 

               ΚΑΤΙ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΑΚΙΑ...

 

     Πριν από 500 εκ. χρόνια, μέσα στην έκταση της Παγ­γαίας, η Ελλάδα ήταν βυθός. Εξείχαν δύο-τρία νησάκια, που ήταν οι κορυφές των σημερινών βουνών του  Ολύμπου, της Ροδόπης, του Γράμμου, του Πεντελικού, του Υμηττού.

          Αργότερα ο βυθός άρχισε να αναδύεται, υπέστη  διάφο­ρες γεωλογικές μεταβολές, ώσπου  έφτασε στη σημερινή  μορφή. 'Ομως, το σήμερα θα αλ­λάξει. Καθώς παρατηρούν οι γεωφυσικοί, η Πελοπόννη­σος στρέφεται, σε σχέση με τη Στερεά Ελλάδα, όπως οι δεί­κτες του ρολογιού, με μια γωνία 25°, και «ταξιδεύει» προς την Ιταλία.

   Η Βόρεια Πελοπόννησος ανυψώνεται, ενώ η Νότια Στερεά βυθίζεται. Οι επιστή­μονες έχουν παρατηρήσει καταβυθίσεις των ακτών έως 40 εκατοστών στις περιοχές του Σχίνου και του Πόρτο Γερμενού καθώς  και  50εκα­τοστών στην περιοχή Στρα­βών. Κάποτε ο Κορινθιακός θα γίνει λίμνη... Και  θα βγει άχρηστη  η κρεμαστή  γέφυρα  Ρίου-Αντιρίου.

    Επίσης έχουν παρατηρήσει  διεύρυνση  του Ισθμού  της Κορίνθου  κατά 2 εκατοστά  το χρόνο. Ετσι υπολογίζουν ότι στα επόμενα εκατό χρόνια θα έχει  διευρυνθεί  κατά  ένα μέτρο.

     Η Κρήτη, εξ άλλου, πάει προς τα νότια και ανεβοκα­τεβαίνει, χωρίς περιστροφή.

      Ανυψώνεται νοτιοδυτικά και βυθίζεται βορειοανατο­λικά. Δηλαδή το δυτικό τμή­μα πραγματοποιεί θετική και το ανατολικό αρνητική κίνη­ση. Στον άξονα Τυμπάκι -Η­ράκλειο δεν έχουμε καμιά κίνηση.

 

 

     Αυτό, όμως, που συμβαί­νει με την Κρήτη είναι πε­ρίεργο. Δεν κινείται σαν ενι­αίο τμήμα ξηράς, αλλά κατά κομμάτια-μπλοκ, με ενδιάμε­σα βυθίσματα, στις πεδινές και ημιορεινές εκτάσεις, του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου, της Ιεράπετρας και της Ση­τείας.

    Εξ άλλου  η Νίσυρος ανυψώνεται  και πλησιάζει την Κω.

     'Εχει υπολογιστεί ότι τα τελευταία 10 εκατομμύρια χρόνια το Κρητικό Πέλαγος αυξήθηκε κατά 70% από κα­ταβυθίσεις ξηράς σ' αυτό το χώρο, που έγιναν πριν από  10 εκατ. χρόνια.

 

                       ΝΕΑ ΖΩΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ

 

     Είπαμε ότι αυτές οι γεωλο­γικές μεταβολές προκαλού­νται από ηλεκτρομαγνητικές έλξεις του Σύμπαντος και εκ­δηλώνονται με σεισμούς, πολλές φορές φονικούς και καταστρεπτικούς. Γίνονται, όμως, για ν' ακολουθήσει η Γη την τάξη του Σύμπαντος, που επιδιώκει νέα ζωή και εξέλιξη, στα πλαίσια που εκείνο έχει προγραμματίσει.

         

(Αριστερά) Η περιοχή της Αγίας Ρουμέλης, στην Κρήτη. Τα βέλη δείχνουν ως πού έφτανε πριν η Θάλασσα -και, αντίστοιχα, πόσο έχει υψωθεί η ξηρά.(Δεξιά, οι αλλαγές στον Κορινθιακό).

 

 

                                                            Κοπυράϊτ:  ΒΑΣΙΛΗΣ  Π.   ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ

                                                                     Δημοσιογράφος- ερευνητής

 

© KOUTOUZIS.GR  Αναδημοσίευση  επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή  www.koutouzis.gr.

 

Αρχή σελίδας

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ