ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

     Νικόλαος   Μωρόπουλος 

       (ήταν στο Τάγμα Ευζώνων του Πλαστήρα και πολέμησε στην Τουρκία. Στο Πολεμικό  Μουσείο του

        Ναυπλίου έχουν την Φωτογραφία του)  

 

 

                Κων.   Μωρόπουλος                              .

  Ηλίας                                                     Δημήτριος

      Ι                                                         (1850-1933)

 Νικόλαος Μωρόπουλος

      Ι

  Ηλίας                                                                                                       .

      Ι           I     I   I  I  i  το γενεαλογικό συμπληρώνεται κατόπιν  έγγραφης  επιθυμίας των  ενδιαφερεομένων.   .                                                       

  Δημήτριος (2014 πρόεδρος δημοτικού Συμβουλίου Πόρου)το γενεαλογικό  ευμπληρώνεται  κατ'οπιν  έγγραφης επιθυμίας των  ενδιαερομ΄ρ

 

     Ο   Δημήτριος Μωρόπουλος (1850-1933), εύπορος κτηματίας καταγόμενος από Νεοχώριο Τριπόλεως. Μεκληροδότημα δώρισε  το διώροφο    κτίριο στην παραλία του Πόρου για να στεγάσει το Μωροπούλειο Ίδρυμα που σύστησε με στόχο την προικοδότηση απόρων  κορασίδων Πόρου.

      Το διώροφο νεοκλασικό του  Μωροπουλείου  Ιδρύματος χτίστηκε το 1887    επί δημαρχίας Σπ. Καραμάνου, και φέρει την επιγραφή ΩΚΟΔΟΜΗΤΑΙ 1887, ΔΗΜΑΡΧΟΥΝΤΟΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ. 

       Μέχρι σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί σαν  Φρουραρχείο Γερμανών,  ΠΙΚΠΑ, Αστυνομία. Στο ισόγειο στεγάστηκαν κατά  καιρούς καταστήματα, με τελευταίο το παντοπωλείο Λάππα.

        Το 1924  με την από  16.4.1924  αίτηση του Δημητρίου Κ. Μωρόπουλου  κτηματία του Πόρου, και την 45877 συμβολαιογραφική  πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Αρ. Μιτζόπουλου, συνεστήθη Ίδρυμα με την Επωνυμία ΜΩΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΊΔΡΥΜΑ    ο οποίος διέθεσε ένα διώροφο ακίνητο στην παραλία του Πόρου, με σκοπό από τα ενοίκια του να προικοδοτούνται άπορες και ορφανές κοπέλες, της περιοχής του Πόρου και του Γαλατά. Το κτίριο είχε περιέλθει σε αυτόν με το 2933/14-11-1923 συμβόλαιο  του  συμβολαιογράφου Πόρου Ευαγγέλου Πανακόπουλου.

       Ο Οργανισμός του ιδρύματος   εγκρίθηκε με διάταγμα  του Κυβερνήτη  Παύλου Κουντουριώτη   ΦΕΚ 110/Α/1924/8.

      Ο Διαθέτης  όρισε ότι το εν λόγω Ίδρυμα θα το διοικούν χωρίς αμοιβή :  ο εκάστοτε Επίσκοπος της περιοχής σαν Πρόεδρος, ο εκάστοτε Ειρηνοδίκης του νησιού, ο εκάστοτε Δντης του καταστήματος της Ε.Τ.Ε. Πόρου, και ο ίδιος ο Διαθέτης Δημήτριος Κ. Μωρόπουλος. Μετά δε από αυτόν, θα μετέχει εσαεί ένα μέλος άρρεν της οικογένειας Μωρόπουλου. ( σήμερα

 

 μετέχει ο Δημήτριος Η. Μωρόπουλος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου  παράπλευρος δισεγγονός του δωρητή). 

        Ο Διαθέτης είχε ορίσει ότι την 26 Οκτωβρίου κάθε έτους, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Πόρου, και μετά την Θεία Λειτουργία του Αγ. Δημητρίου, θα τοποθετούνται σε δύο ξεχωριστές κάλπες τα ονόματα τον άπορων και ορφανών κοριτσιών, του Πόρου και του Γαλατά, και στην συνέχεια ο Πρόεδρος θα αναδεικνύει ένα όνομα από κάθε κληρωτίδα, προκειμένου να λάβει την ανάλογη προίκα από τα ενοίκια του ακινήτου. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ  ΜΕΛΗ  ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΟΥΣ

 

   1-11-3016

 

Επιστροφή