Αιγιαλός  και   παραλία   στην   Τροιζηνία

                                                                                                

                                                               

    Επειδή  συχνά ακούμε να αναρωτιούνται,  διάφοροι  κτηματίες της περιοχής Ανατολικής  Τροιζηνίας,  σε ποιες  ακτές  έχει χαραχθεί επίσημα  ο  αιγιαλός και η παραλία,  δημοσιεύουμε τις μέχρι σήμερα αποφάσεις  του Νομάρχη Πειραιά ή του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύτηκαν  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όλες  τις άλλες ακτές ισχύει  ο Νόμος 2971/2001  ΦΕΚ  Α  285/2001:

 

    Μπούζι Βλαχέϊκων  (ΦΕΚ 310ΒΒ 2013).

 

   Βλαχέικων (ΦΕΚ 311Β 2013)

 

   ΦΟΥΡΚΑΡΙ:   

 

  Αποφάσεις  Νομάρχη και υπουργού Οικονομικών στα  ΦΕΚ:  991/09-10-1987 Μπούφι, 278/Δ/28-3-1991 YDRA BAY AE και 141/28-02-2001.  

 

 

 ΚΑΡΑΠΟΛΙΤΙ- ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ  ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ:

 

  Απόφαση Νομάρχη   Πειραιά  1031129/ 17-4-91 ΦΕΚ/Δ/247/8-5-1991, ως το παρακάτω  τοπογραφικό, από  βραχίονα Ουρίτσας  έως  και  μετά   την προβλήτα που κατασκεύασε ο Σουηδός.

ΚΑΡΑΠΟΛΙΤΙ  ΚΑΚΟΛΟΓΓΟΣ   ΦΕΚ 1296 Δ /2004 

ΚΑΡΑΠΟΛΙΤΙ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΑΚΟΥ

***   Με  την απόφαση  1571/8-5-2006 του Περιφερειάρχη  Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 584 ΤΕΥΧΟΣ Δ  12/7/2006, καθορίστηκε ο αιγιαλός και η παραλία  στην περιοχή Κληροδοτάκου Καραπολίτι Πόρου. Ετσι τώρα από το Λιμενίσκο Κοντοδήμα ( Ακτή Αφροδίτης) ως την Πλάκα  έχει χαραχθεί  ο αιγιαλός και η παραλία.

Δεν έχει καθοριστεί από εκκλησάκι μέχρι αρχή Σαραντόπουλου.

ΚΑΡΑΠΟΛΙΤΙ ΚΑΛΑΜΙΑ:

  Απόφαση Νομάρχη  690932/24-1-1979  ΦΕΚ Δ  154/12-3-1979, ως το κατωτέρω τοπογραφικό, από  ακτή Σακελλάρη  έως  όρια κτημάτων  Σαραντόπουλου Δουζίνα ( 50 περίπου μέτρα πλαζ  από βράχους προς  όρια με Δουζίνα).

Καραπολίτι - Σακελάρη  (ΦΕΚ  314 Β 2013),

ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΠΟΛΙΤΗ -  ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ:

Απόφαση υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 1093566/10054/6-12-2002  ΦΕΚ Δ  1178/31-12-2002, ως  το κατωτέρω τοπογραφικό, σχεδόν   από Αρτιμο, ως  Ακτή Σακελλάρη.

 ΑΡΤΙΜΟΣ  ΦΕΚ 486 Δ 206 και 580 Δ/2010 Κρυπωτός  απόφαση 40451/22910/13-10-2010

ΑΛΥΚΗ:

Απόφαση Νομάρχη Πειραιά  600103/31-10-79  ΦΕΚ Δ  19/18-1-1980  και   ΦΕΚ 210 Δ 15-4-1981.

ΠΛΑΚΑ:

Απόφαση Νομάρχη 700035/14-5-1985  ΦΕΚ Δ 346/18-7-1985

 

 Μπούγια-Πλάκα  ΦΕΚ 292/14-6-2013

ΑΛΛΕΣ   ΧΑΡΑΞΕΙΣ:

==  Σκάλωμα -Μετόχι  1969

==  Ψωμέϊκα - Φουρκαρί  2002

   ΓΑΛΑΤΑΣ,  ΚΑΛΛΟΝΗ, ΛΟΙΠΗ  ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ

 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ- KOUTOUZIS.GRΑναδημοσίευση  επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή  www.koutouzis.gr .

 Αρχή

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ